Uchwały

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: III/21/2018, Z dnia: 28.12.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 28.12.2018.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 08.01.2019 , wersja 1

Numer: XXVII/182/2017, Z dnia: 28.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały własnej NR XXV/172/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie udzieleniu pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
Załączniki:
XXVII_182_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 03.07.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 03.07.2017 , wersja 1

Numer: XIII/87/2015, Z dnia: 19.01.2016

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia części działki nr 680 położonej w Goleszowie na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
Załączniki:
XIII_87_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 19.01.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 19.01.2016 , wersja 1

Numer: XVII/118/2016, Z dnia: 02.06.2016

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany imienia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trześni.
Załączniki:
XVII_118_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 29.08.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 29.08.2016 , wersja 1

Numer: XXI/140/2016, Z dnia: 29.09.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
Załączniki:
XXI_140_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2016.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 10.10.2016 , wersja 1

Numer: XII/92/2019, Z dnia: 18.12.2019

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mielec na rok szkolny 2019/2020
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 18.12.2019.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 03.01.2020 , wersja 1

Numer: XII/75/2015, Z dnia: 18.01.2016

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
Załączniki:
XII_75_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 18.01.2016.
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 18.01.2016 , wersja 1

Numer: XLIV/353/2014, Z dnia: 08.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nabycia nieruchomości położonych we wsi Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
Załączniki:
xliv_353_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 , wersja 1

Numer: XVI/115/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminą Radomyśl Wielki na realizację zadania dotyczącego wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu.
Załączniki:
XVI_115_2016.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.04.2016.
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 27.04.2016 , wersja 1

Numer: XXXI/204/2017, Z dnia: 26.10.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Szydłowiec
Załączniki:
XXXI_204_2017.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 27.10.2017.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 27.10.2017 , wersja 1

Numer: X/75/2019, Z dnia: 30.10.2019

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Mielec
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 30.10.2019.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 07.11.2019 , wersja 1

Numer: III/9/2014, Z dnia: 11.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2015
Załączniki:
iii_9_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 09.01.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 09.01.2015 , wersja 1

Numer: VIII/55/2015, Z dnia: 30.06.2015

, Zmieniana:  
w sprawie nieodpłatnego nabycia własności nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
Załączniki:
VIII_55_2015.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 07.07.2015 , wersja 1

Numer: XXXV/244/2018, Z dnia: 29.01.2018

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Książnice
Załączniki:
XXXV_244_2018.pdf
Informacja wytworzona przez Jan Kołodziej - Przewodniczący R dnia 29.01.2018.
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 26.02.2018 , wersja 1

Numer: XLV/357/2014, Z dnia: 17.09.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielec.
Załączniki:
xlv_357_2014.pdf
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 10.10.2014.
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 10.10.2014 , wersja 1
 lewy  22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Początek strony