Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
841 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2016 rok z dn. 15-02-2018 Ogłoszenia 15.02.2018 14:20 Łukasz Pezda
842 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2016 rok z dn. 15-02-2018 Ogłoszenia 15.02.2018 14:49 Łukasz Pezda
843 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2016 rok z dn. 19-02-2018 Ogłoszenia 19.02.2018 14:00 Łukasz Pezda
844 Zmieniono ogłoszenie: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. z dn. 22-02-2018 Ogłoszenia 22.02.2018 12:28 Łukasz Pezda
845 Zmieniono wiadomość: Skargi i wnioski Wiadomości 22.02.2018 12:48 Łukasz Pezda
846 Zmieniono uchwałę :Uchwały z dn. 29-01-2018 Uchwały 26.02.2018 16:12 Łukasz Pezda
847 Zmieniono ogłoszenie: ZPM.271.6.2017 z dn. 19-06-2017 Ogłoszenia 19.06.2017 13:11 Andrzej Bieniek
848 Zmieniono ogłoszenie: ZPM.271.6.2017 z dn. 10-07-2017 Ogłoszenia 10.07.2017 15:12 Andrzej Bieniek
849 Zmieniono ogłoszenie: Oferta realizacji zadania publicznego z dn. 28-02-2018 Ogłoszenia 28.02.2018 12:11 Łukasz Pezda
850 Zmieniono ogłoszenie: Zawiadomienie z dn. 14-03-2018 Ogłoszenia 14.03.2018 14:27 Łukasz Pezda
851 Zmieniono ogłoszenie: Zawiadomienie z dn. 14-03-2018 Ogłoszenia 14.03.2018 14:28 Łukasz Pezda
852 Zmieniono ogłoszenie: Zawiadomienie z dn. 14-03-2018 Ogłoszenia 14.03.2018 14:31 Łukasz Pezda
853 Zmieniono ogłoszenie: Zawiadomienie z dn. 14-03-2018 Ogłoszenia 14.03.2018 15:13 Łukasz Pezda
854 Zmieniono ogłoszenie: Zawiadomienie z dn. 14-03-2018 Ogłoszenia 14.03.2018 15:18 Łukasz Pezda
855 Zmieniono przetarg :ZPM.271.2.2018 z dn. 29-03-2018 Przetargi 29.03.2018 14:06 Andrzej Bieniek

 lewy  54 55 56 57 58 59 60 61 62 63  z 400  prawy

Do drukuPoczątek strony