Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
5971 Dodano ogłoszenie: Z A W I A D O M I E N I E z dn. 26-07-2016 Ogłoszenia 26.07.2016 9:04 Mirosław Bednarczyk
5972 Zmieniono ogłoszenie: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. z dn. 26-07-2016 Ogłoszenia 26.07.2016 9:25 Mirosław Bednarczyk
5973 Dodano ogłoszenie: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC z dn. 26-07-2016 Ogłoszenia 26.07.2016 12:27 Mirosław Bednarczyk
5974 Dodano pozycję menu: Regulamin naboru Menu 17.03.2015 9:45 admin admin
5975 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Petycje Menu 20.10.2016 12:07 admin admin
5976 Dodano pozycję menu: Petycje Menu 23.10.2016 16:30 admin admin
5977 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Petycje' Menu 23.10.2016 16:30 admin admin
5978 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Petycje2' Menu 23.10.2016 16:30 admin admin
5979 Dodano pozycję menu: Ogłoszenia inne Menu 20.12.2016 13:21 admin admin
5980 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Edukacja' Menu 27.04.2017 12:03 admin admin
5981 Usunięto pozycję menu: http://gminamielec.bip.hsi.pl/index.php?gid=bf3bb0e346455f5caf9a13abda34b83f&lpos=0_6&rpos=-1_-1 Menu 27.04.2017 12:03 admin admin
5982 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Oświata Menu 27.04.2017 12:04 admin admin
5983 Dodano pozycję menu: Oświata Menu 27.04.2017 12:12 admin admin
5984 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Organizacja pozarządowe Menu 05.02.2018 12:50 admin admin
5985 Dodano pozycję menu: Organizacje pozarządowe Menu 05.02.2018 12:51 admin admin

 lewy  391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 

Do drukuPoczątek strony