Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
5956 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Petycje2' Menu 23.10.2016 16:30 admin admin
5957 Dodano pozycję menu: Ogłoszenia inne Menu 20.12.2016 13:21 admin admin
5958 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Edukacja' Menu 27.04.2017 12:03 admin admin
5959 Usunięto pozycję menu: http://gminamielec.bip.hsi.pl/index.php?gid=bf3bb0e346455f5caf9a13abda34b83f&lpos=0_6&rpos=-1_-1 Menu 27.04.2017 12:03 admin admin
5960 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Oświata Menu 27.04.2017 12:04 admin admin
5961 Dodano pozycję menu: Oświata Menu 27.04.2017 12:12 admin admin
5962 Zmieniono nazwę pozycji menu:RIK Menu 11.07.2017 13:19 Łukasz Pezda
5963 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Organizacja pozarządowe Menu 05.02.2018 12:50 admin admin
5964 Dodano pozycję menu: Organizacje pozarządowe Menu 05.02.2018 12:51 admin admin
5965 Dodano pozycję menu: Konsultacje społeczne Menu 05.02.2018 13:00 Łukasz Pezda
5966 Usunięto pozycję menu: Konsultacje społeczne Menu 05.02.2018 13:01 Łukasz Pezda
5967 Dodano pozycję menu: Konsultacje społeczne Menu 05.02.2018 13:02 admin admin
5968 Dodano pozycję menu: Otwarte konkursy ofert Menu 05.02.2018 13:03 admin admin
5969 Dodano pozycję menu: Oferty na realizacje zadania publicznego Menu 05.02.2018 13:03 admin admin
5970 Dodano pozycję menu: Skargi i wnioski Menu 22.02.2018 12:41 Łukasz Pezda

 lewy  391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 

Do drukuPoczątek strony