Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
5821 Usunięto pozycję menu: Kierownicy jednostek organizacyjnych Menu 09.01.2014 13:59 Daniel Bryg
5822 Dodano ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2011 r. z dn. 02-07-2012 Ogłoszenia 09.01.2014 13:56 Daniel Bryg
5823 Dodano ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2012 r. z dn. 04-07-2013 Ogłoszenia 09.01.2014 13:44 Daniel Bryg
5824 Dodano pozycję menu: Urząd Menu 09.01.2014 13:38 Daniel Bryg
5825 Usunięto pozycję menu: Urząd Menu 09.01.2014 13:37 Daniel Bryg
5826 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta za 2011 r. z dn. 03-07-2012 Ogłoszenia 09.01.2014 13:31 Daniel Bryg
5827 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta za 2012 r z dn. 04-07-2013 Ogłoszenia 09.01.2014 13:30 Daniel Bryg
5828 Dodano pozycję menu: Wójt Menu 09.01.2014 13:26 Daniel Bryg
5829 Usunięto pozycję menu: Wójt Menu 09.01.2014 13:25 Daniel Bryg
5830 Dodano ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2011 rok z dn. 04-07-2012 Ogłoszenia 09.01.2014 13:21 Daniel Bryg
5831 Usunięto pozycję menu: test Menu 09.01.2014 13:06 Daniel Bryg
5832 Dodano pozycję menu: test Menu 09.01.2014 13:05 Daniel Bryg
5833 Dodano ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2012 rok z dn. 04-07-2013 Ogłoszenia 09.01.2014 13:01 Daniel Bryg
5834 Dodano pozycję menu: Radni Menu 09.01.2014 12:54 Daniel Bryg
5835 Usunięto wiadomość: Wiadomości 09.01.2014 12:53 Daniel Bryg

 lewy  386 387 388 389 390 391 392 393 394 395  z 399  prawy

Do druku Początek strony