Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
5761 Dodano protokół : Protokoły nr. IX/2019 Protokoły 22.11.2019 13:35 Łukasz Pezda
5762 Dodano protokół : Protokoły nr. VI/2019 Protokoły 22.11.2019 13:37 Łukasz Pezda
5763 Dodano protokół : Protokoły nr. I/2018 Protokoły 22.11.2019 13:39 Łukasz Pezda
5764 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 22-11-2019 Ogłoszenia 22.11.2019 13:48 Łukasz Pezda
5765 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Czermin z dn. 25-11-2019 Ogłoszenia 25.11.2019 16:54 Łukasz Pezda
5766 Dodano ogłoszenie: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym z dn. 26-11-2019 Ogłoszenia 26.11.2019 12:46 Łukasz Pezda
5767 Dodano ogłoszenie: Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - transmisja sesji rady gminy z dn. 26-11-2019 Ogłoszenia 26.11.2019 12:50 Łukasz Pezda
5768 Dodano ogłoszenie: Transmisja obrad XI Sesji Rady Gminy Mielec w dniu 27 listopada 2019 r. z dn. 27-11-2019 Ogłoszenia 27.11.2019 11:23 Łukasz Pezda
5769 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 28-11-2019 Ogłoszenia 28.11.2019 13:58 Łukasz Pezda
5770 Dodano ogłoszenie: Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego z dn. 29-11-2019 Ogłoszenia 29.11.2019 13:36 Łukasz Pezda
5771 Dodano ogłoszenie: ZPM.271.14.2019 z dn. 02-12-2019 Ogłoszenia 02.12.2019 13:11 Andrzej Bieniek
5772 Dodano ogłoszenie: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.51.2019 z dn. 03-12-2019 Ogłoszenia 03.12.2019 14:30 Łukasz Pezda
5773 Dodano ogłoszenie: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.52.2019 z dn. 03-12-2019 Ogłoszenia 03.12.2019 14:31 Łukasz Pezda
5774 Dodano ogłoszenie: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.53.2019 z dn. 03-12-2019 Ogłoszenia 03.12.2019 14:39 Łukasz Pezda
5775 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 03-12-2019 Ogłoszenia 03.12.2019 14:47 Łukasz Pezda

 lewy  382 383 384 385 386 387 388 389 390 391  z 400  prawy

Do drukuPoczątek strony