Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
5746 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 05-12-2013 Uchwały 13.01.2014 15:49 Daniel Bryg
5747 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 05-12-2013 Uchwały 13.01.2014 15:47 Daniel Bryg
5748 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 05-12-2013 Uchwały 13.01.2014 15:45 Daniel Bryg
5749 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 05-12-2013 Uchwały 13.01.2014 15:42 Daniel Bryg
5750 Dodano ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2010 r. z dn. 17-11-2011 Ogłoszenia 13.01.2014 15:34 Daniel Bryg
5751 Dodano ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Mielec za 2011 r. z dn. 01-07-2012 Ogłoszenia 13.01.2014 15:27 Daniel Bryg
5752 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta na rozpoczęcie kadencji z dn. 27-05-2011 Ogłoszenia 13.01.2014 15:21 Daniel Bryg
5753 Dodano ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy za 2010 r. z dn. 17-11-2011 Ogłoszenia 13.01.2014 15:20 Daniel Bryg
5754 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Wójta na zakończenie kadencji z dn. 02-07-2012 Ogłoszenia 13.01.2014 15:10 Daniel Bryg
5755 Dodano ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych na początek kadencji. z dn. 04-03-2011 Ogłoszenia 13.01.2014 15:07 Daniel Bryg
5756 Zmieniono uchwałę :Uchwały z dn. 30-12-2013 Uchwały 13.01.2014 14:49 Daniel Bryg
5757 Zmieniono uchwałę :Uchwały z dn. 30-12-2013 Uchwały 13.01.2014 14:46 Daniel Bryg
5758 Dodano ogłoszenie: Oświadczenia majątkowe Radnych za 2010 rok. z dn. 17-06-2011 Ogłoszenia 13.01.2014 14:44 Daniel Bryg
5759 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta na początek kadencji z dn. 03-03-2011 Ogłoszenia 13.01.2014 14:29 Daniel Bryg
5760 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie majątkowe Wójta za 2010 r. z dn. 17-06-2011 Ogłoszenia 13.01.2014 14:26 Daniel Bryg

 lewy  381 382 383 384 385 386 387 388 389 390  z 400  prawy

Do drukuPoczątek strony