Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
5671 Dodano ogłoszenie: Rozprządzenie Porządkowe Wojewody Podkarpackiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnic z dn. 23-12-2013 Ogłoszenia 22.01.2014 11:34 Daniel Bryg
5672 Zmieniono pozycję menu: Mieszkalnictwo i budownictwo Menu 22.01.2014 11:08 Daniel Bryg
5673 Dodano pozycję menu: Mieszkalnictwo i budownictwo Menu 22.01.2014 11:08 Daniel Bryg
5674 Usunięto pozycję menu: Mieszkalnictwo i budownictwo Menu 22.01.2014 11:08 Daniel Bryg
5675 Dodano pozycję menu: Środowisko Menu 22.01.2014 11:04 Daniel Bryg
5676 Usunięto pozycję menu: Środowisko Menu 22.01.2014 11:04 Daniel Bryg
5677 Dodano ogłoszenie: Projekt Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 18-04-2012 Ogłoszenia 22.01.2014 10:36 Daniel Bryg
5678 Usunięto ogłoszenie: Projekt Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 18-04-2012 Ogłoszenia 22.01.2014 10:35 Daniel Bryg
5679 Dodano ogłoszenie: Projekt Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 18-04-2012 Ogłoszenia 22.01.2014 10:35 Daniel Bryg
5680 Dodano pozycję menu: Kultura Menu 22.01.2014 10:30 Daniel Bryg
5681 Usunięto pozycję menu: Kultura Menu 22.01.2014 10:29 Daniel Bryg
5682 Dodano pozycję menu: Niepełnosprawni Menu 22.01.2014 9:29 Daniel Bryg
5683 Usunięto pozycję menu: Niepełnosprawni Menu 22.01.2014 9:28 Daniel Bryg
5684 Zmieniono ogłoszenie: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC z dn. 21-01-2014 Ogłoszenia 21.01.2014 9:34 Daniel Bryg
5685 Zmieniono ogłoszenie: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC z dn. 21-01-2014 Ogłoszenia 21.01.2014 9:33 Daniel Bryg

 lewy  376 377 378 379 380 381 382 383 384 385  z 400  prawy

Do drukuPoczątek strony