Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
541 Zmieniono ogłoszenie: Z A W I A D O M I E N I E z dn. 20-11-2015 Ogłoszenia 20.11.2015 13:08 Daniel Bryg
542 Zmieniono ogłoszenie: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC z dn. 25-11-2015 Ogłoszenia 25.11.2015 9:05 Daniel Bryg
543 Zmieniono ogłoszenie: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC z dn. 25-11-2015 Ogłoszenia 25.11.2015 9:07 Daniel Bryg
544 Zmieniono protokół : Protokoły nr. XI / 2015 Protokoły 27.11.2015 8:18 Daniel Bryg
545 Zmieniono ogłoszenie: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC z dn. 27-11-2015 Ogłoszenia 27.11.2015 8:39 Daniel Bryg
546 Zmieniono wiadomość: Redakcja BIP Wiadomości 30.11.2015 9:31 Marcin Sasor
547 Zmieniono ogłoszenie: LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE z dn. 03-12-2015 Ogłoszenia 03.12.2015 16:53 Marcin Sasor
548 Zmieniono wiadomość: @ E-Skrzynka Podawcza Wiadomości 08.12.2015 10:23 Marcin Sasor
549 Zmieniono ogłoszenie: Z A W I A D O M I E N I E z dn. 10-12-2015 Ogłoszenia 10.12.2015 8:40 Marcin Sasor
550 Zmieniono ogłoszenie: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC z dn. 10-12-2015 Ogłoszenia 10.12.2015 9:50 Marcin Sasor
551 Zmieniono ogłoszenie: Z A W I A D O M I E N I E z dn. 10-12-2015 Ogłoszenia 10.12.2015 10:14 Marcin Sasor
552 Zmieniono ogłoszenie: Z A W I A D O M I E N I E z dn. 21-01-2016 Ogłoszenia 21.01.2016 13:52 Marcin Sasor
553 Zmieniono ogłoszenie: Budżet Gminy Mielec na 2016 r. z dn. 22-01-2016 Ogłoszenia 22.01.2016 10:17 Marcin Sasor
554 Zmieniono ogłoszenie: Z A W I A D O M I E N I E z dn. 22-01-2016 Ogłoszenia 22.01.2016 10:38 Marcin Sasor
555 Zmieniono ogłoszenie: Z A W I A D O M I E N I E z dn. 22-01-2016 Ogłoszenia 22.01.2016 15:35 Marcin Sasor

 lewy  34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  z 400  prawy

Do drukuPoczątek strony