Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
391 Dodano protokół : Protokoły nr. XXVII/2017 Protokoły 03.07.2017 15:53 Łukasz Pezda
392 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 28-04-2017 Uchwały 03.07.2017 15:56 Łukasz Pezda
393 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 28-04-2017 Uchwały 03.07.2017 15:57 Łukasz Pezda
394 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 28-04-2017 Uchwały 03.07.2017 15:58 Łukasz Pezda
395 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 28-04-2017 Uchwały 03.07.2017 15:59 Łukasz Pezda
396 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 28-04-2017 Uchwały 03.07.2017 16:02 Łukasz Pezda
397 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 28-04-2017 Uchwały 03.07.2017 16:03 Łukasz Pezda
398 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 28-04-2017 Uchwały 03.07.2017 16:04 Łukasz Pezda
399 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 28-04-2017 Uchwały 03.07.2017 16:05 Łukasz Pezda
400 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 22-06-2017 Uchwały 03.07.2017 16:06 Łukasz Pezda
401 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 22-06-2017 Uchwały 03.07.2017 16:07 Łukasz Pezda
402 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 22-06-2017 Uchwały 03.07.2017 16:08 Łukasz Pezda
403 Dodano uchwałę :Uchwały z dn. 22-06-2017 Uchwały 03.07.2017 16:09 Łukasz Pezda
404 Zmieniono ogłoszenie: Wnioski do pobrania z dn. 05-07-2017 Ogłoszenia 05.07.2017 14:43 Łukasz Pezda
405 Dodano ogłoszenie: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne z dn. 05-07-2017 Ogłoszenia 05.07.2017 14:48 Łukasz Pezda

 lewy  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  z 400  prawy

Do drukuPoczątek strony