Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
301 Dodano protokół : Zarządzenia nr. 156/2016 Protokoły 12.04.2017 13:33 Łukasz Pezda
302 Dodano protokół : Zarządzenia nr. 155/2016 Protokoły 12.04.2017 13:34 Łukasz Pezda
303 Zmieniono ogłoszenie: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014 r. z dn. 13-04-2017 Ogłoszenia 13.04.2017 13:12 Łukasz Pezda
304 Dodano ogłoszenie: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2015 r. z dn. 13-04-2017 Ogłoszenia 13.04.2017 13:12 Łukasz Pezda
305 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 13-04-2017 Ogłoszenia 13.04.2017 13:32 Łukasz Pezda
306 Dodano przetarg :Informacja o przyznanych nagrodach za wybitne osiągnięcia sportowe z dn. 14-04-2017 Przetargi 14.04.2017 10:14 Łukasz Pezda
307 Dodano ogłoszenie: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2013 r. z dn. 18-04-2017 Ogłoszenia 18.04.2017 13:18 Łukasz Pezda
308 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 20-04-2017 Ogłoszenia 20.04.2017 11:32 Łukasz Pezda
309 Dodano ogłoszenie: Zawiadomienie z dn. 20-04-2017 Ogłoszenia 20.04.2017 14:58 Łukasz Pezda
310 Dodano ogłoszenie: Sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. z dn. 21-04-2017 Ogłoszenia 21.04.2017 10:57 Łukasz Pezda
311 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 24-04-2017 Ogłoszenia 24.04.2017 12:55 Łukasz Pezda
312 Usunięto ogłoszenie: SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOTNIKACH z dn. 09-12-2013 Ogłoszenia 26.04.2017 15:01 Łukasz Pezda
313 Dodano ogłoszenie: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2016 r. z dn. 27-04-2017 Ogłoszenia 27.04.2017 9:37 Łukasz Pezda
314 Dodano ogłoszenie: Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów 2017 z dn. 27-04-2017 Ogłoszenia 27.04.2017 12:16 Łukasz Pezda
315 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 28-04-2017 Ogłoszenia 28.04.2017 7:48 Łukasz Pezda

 lewy  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  z 400  prawy

Do drukuPoczątek strony