Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
136 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 05-07-2019 Ogłoszenia 05.07.2019 13:36 Łukasz Pezda
137 Zmieniono ogłoszenie: ZPM.271.9.2019 z dn. 05-07-2019 Ogłoszenia 05.07.2019 9:12 Andrzej Bieniek
138 Zmieniono ogłoszenie: Karty usług z dn. 04-07-2019 Ogłoszenia 04.07.2019 15:24 Łukasz Pezda
139 Zmieniono ogłoszenie: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.29.2019 z dn. 04-07-2019 Ogłoszenia 04.07.2019 15:23 Łukasz Pezda
140 Dodano ogłoszenie: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej OA.1431.29.2019 z dn. 04-07-2019 Ogłoszenia 04.07.2019 15:22 Łukasz Pezda
141 Zmieniono ogłoszenie: Interpelacja radnego Wojciecha Zaręby z dnia 18.06.2019 r. z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 15:24 Łukasz Pezda
142 Dodano ogłoszenie: Interpelacja radnego Wojciecha Zaręby z dnia 18.06.2019 r. z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 15:23 Łukasz Pezda
143 Dodano protokół : Protokoły nr. VII/2019 Protokoły 03.07.2019 12:26 Łukasz Pezda
144 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 12:21 Łukasz Pezda
145 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 12:19 Łukasz Pezda
146 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 12:04 Łukasz Pezda
147 Zmieniono ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 12:02 Łukasz Pezda
148 Dodano ogłoszenie: ZPM.271.10.2019 z dn. 03-07-2019 Ogłoszenia 03.07.2019 8:56 Andrzej Bieniek
149 Dodano ogłoszenie: Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za 2018 rok z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 14:58 Łukasz Pezda
150 Dodano ogłoszenie: Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec z dn. 02-07-2019 Ogłoszenia 02.07.2019 14:52 Łukasz Pezda

 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 377  prawy

Do druku Początek strony