Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
5956 Zmieniono nazwę pozycji menu: 'Edukacja' Menu 27.04.2017 12:03 admin admin
5957 Usunięto pozycję menu: http://gminamielec.bip.hsi.pl/index.php?gid=bf3bb0e346455f5caf9a13abda34b83f&lpos=0_6&rpos=-1_-1 Menu 27.04.2017 12:03 admin admin
5958 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Oświata Menu 27.04.2017 12:04 admin admin
5959 Dodano pozycję menu: Oświata Menu 27.04.2017 12:12 admin admin
5960 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Organizacja pozarządowe Menu 05.02.2018 12:50 admin admin
5961 Dodano pozycję menu: Organizacje pozarządowe Menu 05.02.2018 12:51 admin admin
5962 Dodano pozycję menu: Konsultacje społeczne Menu 05.02.2018 13:02 admin admin
5963 Dodano pozycję menu: Otwarte konkursy ofert Menu 05.02.2018 13:03 admin admin
5964 Dodano pozycję menu: Oferty na realizacje zadania publicznego Menu 05.02.2018 13:03 admin admin
5965 Dodano pozycję menu: Interpelacje Menu 28.03.2018 12:16 admin admin
5966 Usunięto pozycję menu: Interpelacje Menu 17.04.2018 15:12 admin admin
5967 Dodano pozycję menu: Interpelacje Menu 17.04.2018 15:12 admin admin
5968 Dodano pozycję menu: Sprawozdania Menu 19.07.2018 15:11 admin admin
5969 Dodano pozycję menu: Raport o stanie gminy Menu 30.05.2019 10:48 admin admin
5970 Usunięto wiadomość: Archiwum BIP Wiadomości 03.01.2020 8:52 admin admin

 lewy  390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 

Do druku Początek strony