Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
5686 Dodano wiadomość: GOPS Wiadomości 09.12.2013 23:13 Daniel Bryg
5687 Dodano wiadomość: GZGK Wiadomości 09.12.2013 23:13 Daniel Bryg
5688 Dodano wiadomość: SOKiS Wiadomości 09.12.2013 23:13 Daniel Bryg
5689 Dodano wiadomość: Redakcja BIP Wiadomości 09.12.2013 23:18 Daniel Bryg
5690 Dodano wiadomość: Archiwum BIP Wiadomości 09.12.2013 23:19 Daniel Bryg
5691 Dodano wiadomość: Rejestry, ewidencje i archiwa Wiadomości 09.12.2013 23:20 Daniel Bryg
5692 Dodano wiadomość: @ E-Skrzynka Podawcza Wiadomości 09.12.2013 23:21 Daniel Bryg
5693 Dodano wiadomość: Informacje nieudostępnione w BIP Wiadomości 09.12.2013 23:22 Daniel Bryg
5694 Zmieniono wiadomość: Informacje nieudostępnione w BIP Wiadomości 11.12.2013 10:46 Daniel Bryg
5695 Zmieniono wiadomość: @ E-Skrzynka Podawcza Wiadomości 11.12.2013 10:49 Daniel Bryg
5696 Dodano wiadomość: Regulamin organizacyjny Wiadomości 11.12.2013 11:11 Daniel Bryg
5697 Dodano wiadomość: Regulamin pracy Wiadomości 11.12.2013 11:15 Daniel Bryg
5698 Dodano wiadomość: Strategia Wiadomości 11.12.2013 11:34 Daniel Bryg
5699 Dodano wiadomość: Statut i dokumenty Wiadomości 11.12.2013 11:46 Daniel Bryg
5700 Usunięto wiadomość: Władze Gminy Wiadomości 31.12.2013 9:32 hsi hsi

 lewy  377 378 379 380 381 382 383 384 385 386  z 400  prawy

Do drukuPoczątek strony