Budżet Gminy Mielec na 2014 r. (wygasły...)

 Uchwała budżetowa Gminy Mielec na 2014 rok.


Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.

 Projekt budżetu Gminy Mielec na 2014 rok.

 Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Mielec na 2014 rok.

Informacja Wójta Gminy Mielec w sprawie dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz udzielonych ulg w zakresie podatków i opłat za 2014 rok.


Akty zmieniające:

 Uchwała nr IV/23/2014

 Uchwała nr IV/22/2014

 Uchwała nr IV/19/2014

 Uchwała nr III/11/2014

 Uchwała nr XLVI/359/2014

 Uchwała nr XLV/356/2014

 Uchwała nr XLV/354/2014

 Uchwała nr XLIV/350/2014

 Uchwała nr XLIV/349/2014

 Uchwała nr XLIII/346/2014

 Uchwała nr XLIII/343/2014

 Uchwała nr XLII/337/2014

 Uchwała nr XLI/334/2014

 Uchwała nr XL/319/2014


Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

 Uchwała nr XVI/73/2015

 Uchwała nr XVI/80/2014

 Uchwała nr XVI/29/2014

 Uchwała nr XVI/28/2014

 Uchwała nr XVI/305/2013

 Uchwała nr XVI/304/2013

 Uchwała nr XVI/303/2013Brak załączników
Informacja wytworzona przez Małgorzata Cyran dnia 12.01.2015
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 29.03.2019. Wygasa 31.12.2015. Odsłon 2939
13