Budżet Gminy Mielec na 2019 r. (wygasły...)

Uchwała Nr III/24/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. - Uchwała budżetowa Gminy Mielec na 2019 rok


Uchwała Nr III/23/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec

 


Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
:



Brak załączników
Informacja wytworzona przez Małgorzata Cyran - Skarbnik Gmin dnia 23.01.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 29.03.2019. Wygasa 30.06.2020. Odsłon 2840
5