Budżet Gminy Mielec na 2017 r. (wygasły...)

Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2017

 


Projekt budżetu Gminy Mielec na rok 2017

Autopoprawka do projektu budżetu Gminy Mielec na 2017 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2017 rok

Informacja Wójta Gminy Mielec w sprawie dotacji otrzymanych i udzielonych oraz udzielonych umorzeń w zakresie podatków i opłat za 2017 rok

 


Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

Uchwała nr XVI/232/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Mielec na rok 2017

Uchwała nr XVI/233/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej gminy Mielec na rok 2017

Uchwała nr XVI/234/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Mielec na rok 2017

Uchwała nr XVI/43/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Mielec

Uchwała nr XVI/44/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Mielec na rok 2017

Uchwała nr XVI/99/2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mielec sprawozdaniu z wykonania budżetu na 2017 rokBrak załączników
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 17.05.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 29.03.2019. Wygasa 30.06.2018. Odsłon 2807
7