Budżet Gminy Mielec na 2018 r. (wygasły...)

Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2018

 


 

Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Mielec z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2018 rok

Informacja Wójta Gminy Mielec w sprawie dotacji otrzymanych i udzielonych oraz udzielonych umorzeń w zakresie podatków i opłat za 2018 rok

 


 
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała nr XVI/253/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Mielec na rok 2018

Uchwała nr XVI/254/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Mielec na rok 2018

Uchwała nr XVI/255/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej gminy Mielec na rok 2018

Uchwała nr XVI/12/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Mielec

Uchwała nr XVI/13/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Mielec na rok 2018

 


 

Sprawozdania finansowe łączne Gminy Mielec

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminy Mielec za 2018 rok

 


 

Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Gminy Mielec

Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Mielec za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Chorzelowie za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Chrząstowie za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Książnicach za 2018 rok

Sprawozdanie finanasowe Zespołu Szkół w Podleszanach za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej w Rydzowie za 2018 rok

Sprawozdanie finanasowe Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rzędzianowicach za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Trześni za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Zespołu Szkół w Woli Mieleckiej za 2018 rok


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Małgorzata Cyran dnia 04.12.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 30.05.2019. Wygasa 30.06.2019. Odsłon 2937
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony