Budżet Gminy Mielec na 2018 r.

Uchwała budżetowa Gminy Mielec na rok 2018

 

 


Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie:

Uchwała nr XVI/253/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej gminy Mielec na rok 2018

Uchwała nr XVI/254/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Mielec na rok 2018

Uchwała nr XVI/255/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej gminy Mielec na rok 2018

Uchwała nr XVI/12/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Mielec

Uchwała nr XVI/13/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Mielec na rok 2018Brak załączników
Informacja wytworzona przez Małgorzata Cyran dnia 04.12.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 29.03.2019. Wygasa 30.06.2019. Odsłon 2840
4