Struktura referatu

1. Marta Drozd - kierownik referatu stanowisko ds. ewidencji ludności i ochrony danych osobowych 
Kontakt: tel. 17 774 56 35, e-mail: m.drozd@ug.mielec.pl,
2. Dorota Tylutki – inspektor ds. dowodów osobistych, sprawy kadrowe pracowników urzędu i kierownik jednostek organizacyjnych Gminy Mielec,
Kontakt: tel. 17 774 56 35, e-mail: d.tylutki@ug.mielec.pl,
3. Anna Leśniak - podinspektor – stanowisko ds. obsługi kancelaryjnej,
Kontakt: tel. 17 773 05 90, e-mail: sekretariat@ug.mielec.pl,
4. Łukasz Pezda – informatyk, Administrator Systemu Informatycznego, Administrator strony BIP, 
Kontakt: tel. 17 774 56 47, e-mail: informatyk@ug.mielec.pl,
5. Adam Kupiec – stanowisko ds. gospodarczych,
Kontakt: tel. 17 774 56 59
6. Jacek Cebula - stanowisko ds. gospodarczych – goniec;
 
7. Danuta Hyjek - stanowisko ds. gospodarczych.


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Marta Drozd dnia 28.05.2013
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 01.03.2017. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 1064
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony