Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 (wygasły...)

INFORMACJE

 

Zgodnie z art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy /Dz. U. Nr 21 poz.112 ze zm./ - informuję, że zostały sporządzone spisy wyborców w dla potrzeb wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.      Spisy są udostępniane do wglądu w Urzędzie Gminy w Mielcu, ul. Głowackiego 5 w godzinach pracy urzędu - p.6. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie. Na podstawie art.37 ww. ustawy na nieprawidłowości w spisie wyborców mogą być wnoszone reklamacje.

 

  Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców.

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MIELEC z dnia 18 września 2015 r. o utworzonych obwodach głosowania, ich numerach i granicach, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 

ZARZĄDZENIE Nr 117/2015 WÓJTA GMINY MIELEC z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Mielec miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Mielec z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania na terenie Gminy Mielec obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

INFORMACJE O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.

 

ZARZĄDZENIE Nr 134 /2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 16 października 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.

 

ZARZĄDZENIE Nr 135 /2015 Wójta Gminy Mielec z dnia 16 października 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Chorzelowie.

 


 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 


 

Komunikat OKW w Rzeszowie.

 

Informacja PKW odnośnie zmiany czasu.

 


 
html Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych

 


 

Szczegółowe informacje dotyczące Wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015 znajdują się na stronie internetowej Państwowowej Komisji Wyborczej.       

Zgodnie z Art. 37 a § 2 Kodeksu Wyborczego informacji o wyborach wyborcom niepełnosprawnym udzielają następujące osoby:

- p. Bożena Mazur - sekretarz UG Mielec, tel. (17)7745651, pok. 35;

- p. Marta Drozd - kierownik referatu OA, tel (17)7745635, pok. 6.

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Bożena Mazur dnia 05.08.2015
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 26.03.2019. Wygasa 31.12.2015. Odsłon 3590
Wersja : lewy  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony