Z A W I A D O M I E N I E (wygasły...)

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielec na lata 2014-2019.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 23 stycznia 2014 roku ( czwartek ) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

 


PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 16.01.2014
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 16.02.2014. Odsłon 3554
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony