Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -
S E S J Ę   RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Mielec z Lokalnej Grupy Działania o nazwie „Stowarzyszenie Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja PROWENT Lokalna Grupa Działania w Mielcu”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielec jako członka zwyczajnego Lokalnej Grupy Działania LASOVIA.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólne utworzenie z Gminą Miejską Mielec Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 18 marca 2015 roku o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 12.03.2015
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 12.03.2015 09:36. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Początek strony