Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mielec (wygasły...)

Porządek obrad:
  1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Mielec wybranych w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Mielec.
  4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Mielec.
  5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Mielec wybranego w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r.
  6. Zamknięcie obrad sesji.


Załączniki:
Postanowienie Nr 427/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 listopada 2018 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan - Ko dnia 08.11.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 08.12.2018. Odsłon 3467
2