Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mielec (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

- zwołuję -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mielec za 2018 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2018 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.
Sesja odbędzie się w dniu 12 czerwca 2019 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje


Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506).
PRZEWODNICZĄCY RADY
BOGDAN CYGAN


Załączniki:
Projekt uchwały - punkt nr 3.
Projekt uchwały - punkt nr 5.
Projekt uchwały - punkt nr 6.
Projekt uchwały - punkt nr 7.
Projekt uchwały - punkt nr 8.
Projekt uchwały - punkt nr 9.
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 04.06.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 04.06.2019. Wygasa 13.06.2019. Odsłon 3700
1