Z A W I A D O M I E N I E

Mielec, 2016-09-21

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 /

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :


1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mielecka oznaczonej jako działka nr 1001 o powierzchni 0,0926 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016 Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  29 września  2016 roku  o godzinie  10:00  w  sali posiedzeń
Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 )  

             

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

JAN  KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.09.2016
Opublikowana przez Marcin Sasor dnia 22.09.2016 17:30. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Początek strony