Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

- z w o ł u j ę -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:
  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 521 o powierzchni około 0,015 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Mielec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017 Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  10. Sprawy różne i wolne wnioski.
Sesja odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ

powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Kołodziej dnia 14.09.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 14.09.2017 12:21. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2126
Początek strony