Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

-    z w o ł u j ę   -

 

S E S J Ę   RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej NR XXV/172/2017 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych w 2017 roku.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017 Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia  2017 roku  o godzinie  9.00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.


Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN  KOŁODZIEJ

powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 20.04.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 20.04.2017 14:58. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2126
Początek strony