Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mielec (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

- z w o ł u j ę -
 
S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :
 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chorzelowska.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXII/144/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo- księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

BOGDAN CYGAN


powrót...
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 24.01.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 24.02.2019. Odsłon 3533
Wersja : 1 2 
Początek strony