Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875/

- z w o ł u j ę -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Chorzelowie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  w Chrząstowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Chrząstowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  w Książnicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Książnicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  w Podleszanach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Podleszanach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej  w Rydzowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Rydzowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Rzędzianowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Trześni w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Trześni.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Woli Mieleckiej im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2018.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 23 listopada 2017 roku o godzinie 11 00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN KOŁODZIEJ

powrót...
Załączniki:
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzą
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Woli Mieleckiej im. Jó
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika
Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gmi
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Książnicach w ośmiole
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Rydzowie w ośmioletni
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w
Projekt uchwały w sprawie przedłużania czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściek
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Chrząstowie w ośmiole
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Podleszanach w ośmiol
Projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2018
Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w
Informacja wytworzona przez Jan Kołodziej dnia 16.11.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 16.11.2017 11:52. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Początek strony