Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./

- z w o ł u j ę -
S E S J Ę   RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mielec na lata 2016 – 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2016r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w roku 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r.
10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 r.
11. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5 .

 

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)                                             

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

     JAN   KOŁODZIEJ

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 21.01.2016
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 25.05.2016 15:26. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony