Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm./

- z w o ł u j ę -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/60/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mielec".
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  7. Sprawy różne i wolne wnioski.


Sesja odbędzie się w dniu 13 lipca 2017 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.                

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.)
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC
JAN  KOŁODZIEJ

powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Kołodziej dnia 05.07.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 05.07.2017 15:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Początek strony