Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

  S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015.
6. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny i podatek leśny.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR XLII/344/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2014.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Mieleckiego na realizację zadań publicznych w roku 2014.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Budżetu i Finansów.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu 11 grudnia 2014 roku o godzinie 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

JAN KOŁODZIEJ

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 04.12.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 04.12.2014 00:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Początek strony