Zawiadomienie (wygasły...)

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

- z w o ł u j ę -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mielcu stanowiącej mienie komunalne Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Trześń.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Głębinowe ujęcia wody dla miasta Mielca" w Szydłowcu w gminie Mielec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 11. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 27 września 2018 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

JAN KOŁODZIEJ


powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Kołodziej - Przewodniczący R dnia 19.09.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 19.10.2018. Odsłon 3554
Wersja : 1 2 
Początek strony