Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mielec (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

- z w o ł u j ę -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rodzaju i przedmiotu działania stałych Komisji Rady Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XLII/236/2010 Rady Gminy Mielec z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2019.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chrząstowie w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Chrząstowie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Książnicach w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Książnicach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
 18. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: bip.gmina.mielec.pl (menu: Gmina -> Rada Gminy -> Transmisje obrad)

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.)

PRZEWODNICZĄCY RADY

BOGDAN CYGAN


powrót...
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 20.11.2018
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 20.12.2018. Odsłon 3556
Wersja : 1 2 
Początek strony