Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm./

- z w o ł u j ę -

  S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Interpelacje Radnych.

2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.      Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIV/350/2014 Rady Gminy Mielec z dnia 8 sierpnia 2014r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 rok.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielec.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zamiany części udziału w prawie własności Gminy Mielec w działce nr 1072/4 za całość udziału w prawie własności osoby fizycznej w działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1072/3 o powierzchni 0.0429 ha w miejscowości Wola Mielecka.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

10.  Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu  17 września  2014 roku (środa) o godzinie  800  w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul.Głowackiego 5.

 

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

MAGDALENA BANIA

 

 

 


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 11.09.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 11.09.2014 00:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Wersja : 1 2 
Początek strony