Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. póżn. 1875 z późn.zm.)

- zwołuję -

S E S J Ę RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad :

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017 Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2016 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2018.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 roku o godzinie 9.00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z s. w Chorzelowie

Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

JAN KOŁODZIEJ

powrót...
Informacja wytworzona przez Jan Kołodziej dnia 21.12.2017
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 21.12.2017 13:01. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Początek strony