Zawiadomienie

Z A W I A D O M I E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. /

 

-    z w o ł u j ę   -

 

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:

 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Mielec.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

 

Sesja odbędzie się w dniu  29 grudnia  2016 roku  o godzinie  10 00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

 

Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MIELEC

JAN  KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 22.12.2016
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 22.12.2016 13:16. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2127
Początek strony