Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 /

-    z w o ł u j ę   -
S E S J Ę   RADY  GMINY   MIELEC  z  następującym  porządkiem obrad :
1.    Interpelacje Radnych.
2.    Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Mielec.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat na rzecz gminy za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
6.    Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  1 sierpnia 2016 roku  o godzinie  10 00  w  sali posiedzeń Urzędu
Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.
 Podstawa prawna urlopowania :
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 )                                                                                                                       PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                     RADY GMINY MIELEC

                                                                                                       JAN  KOŁODZIEJ


powrót...
Brak załączników
Informacja wytworzona przez Stanisława Wrażeń dnia 26.07.2016
Opublikowana przez Mirosław Bednarczyk dnia 26.07.2016 09:04. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 2678
Początek strony