Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Mielec (wygasły...)

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.).

- zwołuję -

SESJĘ RADY GMINY MIELEC z następującym porządkiem obrad:
  1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję w latach 2020-2023.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 w Gminie Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
  5. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
  6. Interpelacje i zapytania radnych.
  7. Sprawy różne.
Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Przebieg obrad sesji Rady Gminy Mielec transmitowany będzie pod adresem: gmina.mielec.pl/transmisje


Podstawa prawna urlopowania:
Art.25, ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.).


PRZEWODNICZĄCY RADY
BOGDAN CYGAN

powrót...
Informacja wytworzona przez Bogdan Cygan - Przewodniczący Ra dnia 23.10.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 24.10.2019. Wygasa 31.10.2019. Odsłon 3533
Wersja : 1 2 
Początek strony