Sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 r. (wygasły...)

 Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku.

 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 rok.

 Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku.

 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2014 rok.

 Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku.

 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 rok.

 Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku.

 Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014 rok.Brak załączników
Informacja wytworzona przez Małgorzata Cyran dnia 23.10.2014
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 29.03.2019. Wygasa 31.12.2015. Odsłon 1242
3