Dług publiczny

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r.

...
więcej...
Aktualizacja: 19.07.2019 Utworzono: 18.04.2019

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r.

...
więcej...
Aktualizacja: 29.03.2019 Utworzono: 26.02.2014

aktualne... Początek strony