Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego (wygasły...)

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.55.2019 z dnia 23.10.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomość położoną w obrębie 40 Książnice gmina Mielec, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem działek nr 1094/3 o pow. 0,03 ha, 1094/2 o pow. 0,22 ha, 1263/2 o pow. 0,14 ha stanowiące drogi.
powrót...
Informacja wytworzona przez Maciej Woźniak - Kierownik Oddzi dnia 28.10.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.10.2019. Wygasa 28.11.2019. Odsłon 1219
Początek strony