Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego (wygasły...)

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.76.2019 z dnia 11.12.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położnej w obrębie 37 Chrząstów gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 372 o pow. 0,11 ha, stanowiącej drogę.
powrót...
Informacja wytworzona przez Maciej Woźniak - Kierownik Oddzi dnia 16.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 17.12.2019. Wygasa 17.01.2020. Odsłon 1412
Początek strony