Decyzja Starosty Powiatu Mieleckiego (wygasły...)

Decyzja Starosty Mieleckiego IG.0750.1.74.2019 z dnia 11.12.2019 r. o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości położnej w obrębie 38 Chrząstów gmina Mielec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działek: nr 1071/1 o pow. 0,0158 ha, nr 1071/2 o pow. 0,05 ha, stanowiących drogę i drogę na wale.
powrót...
Informacja wytworzona przez Maciej Woźniak - Kierownik Oddzi dnia 16.12.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 17.12.2019. Wygasa 17.01.2020. Odsłon 1234
Początek strony