Ogłoszenie otwartego konkursu ofert (wygasły...)

Wójt Gminy Mielec ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji wykonywania zadania publicznego Gminy Mielec w 2019 roku pn. "Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2019 r."


Do pobrania:Załączniki:
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 31.01.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 28.03.2019. Wygasa 05.03.2019. Odsłon 778
4