Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Mielec ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji wykonywania zadania publicznego Gminy Mielec w 2019 roku pn. "Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży - organizacja i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w 2019 r."


Do pobrania:

  • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego
    z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

powrót...
Informacja wytworzona przez Józef Piątek - Wójt Gminy Mielec dnia 31.01.2019
Opublikowana przez Łukasz Pezda dnia 04.02.2019. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 778
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony