PUE.271.5.2014

„Kompleksowa organizacja festiwalu na rzecz Gminy Chełm w ramach Projektu nr POPW.01.04.04-00-035/11, „Inwestycje i turystyka – szansą na dynamiczny rozwój gmin z województw Polski Wschodniej”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4. Promocja i Współpraca.

powrót...
Informacja wytworzona przez Agnieszka Maj dnia 03.06.2014
Opublikowana przez Daniel Bryg dnia 03.06.2014 00:00. Wygasa 19.01.2038. Odsłon 687, Wersja 1
Początek strony