ZPM.271.12.2018

Przebudowa drogi gminnej Nr 103 443R Trześń / łącznik/ dz. nr ewid. 402, 923/4 w km 0+008 - 0+165 i 0+179-0+342 w miejscowości Trześń

Załączniki:
1.Ogloszenie o zamówieniu
2.SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Trzesń łacznik
3.Umowa wzór
4.Przedmiar Łącznik Trześń
5.STWiORB Trześń Łącznik
Informacja wytworzona przez Andrzej Bieniek dnia 08.10.2018
Opublikowana przez Andrzej Bieniek dnia 08.10.2018. Wygasa 29.10.2028. Odsłon 32459, Wersja 1