ZPM.271.5.2016

Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Mielec :

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 103423 Podleszany - Rydzów dz. nr ewid. 1100 w km 1+820 - 2+620 w miejscowości Rydzów (zadanie realizowane z dofinansowania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – PROMESA z dnia 06 kwietnia 2016 roku)

2. Przebudowa drogi w m. Wola Mielecka dz. ewid. 1430

3. Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Mielecka dz. ewid. 661/10

4. Przebudowa drogi gminnej w m. Chorzelów dz. ewid. 232/11

5. Przebudowa drogi gminnej w m. Chrząstów dz. ew. 1071/2, 1064

6. Przebudowa drogi gminnej w m. Chrząstów dz. ew. 1082/2


powrót...
Wersja : 1 2 
Informacja wytworzona przez Andrzej Bieniek dnia 29.04.2016
Opublikowana przez Andrzej Bieniek dnia 16.06.2016 14:20. Wygasa 20.05.2025. Odsłon 1152, Wersja 2
Początek strony